Co děláme

Naše návrhy vznikají ve skicách a 3D modelech, v dalších fázích projektování používáme ty nejlepší hardwarové a softwarové nástroje současnosti, včetně renderovacích programů pro vizualizace. Pro řízení projektů používáme technologii mind maps.

Co děláme

Architektonické a urbanistické projekční služby

Přípravná fáze Fáze architektonické resp. územní studie Fáze územního rozhodnutí a stavebního povolení Realizační fáze
 • výběr vhodné lokality pro stavební záměr
 • příprava záměru, podklady pro projekt, anylýza území
 • optimalizace stavebního záměru, funkčního a objemového řešení
 • architektonická studie – návrh stavby dle požadavků investora
 • propočet odhadovaných stavebních nákladů, základní časový harmonogram projektu
 • základní projednání záměru s rozhodujícími orgány státní správy – ověření realizovatelnosti stavby
 • studie proveditelnosti
 • projektová dokumentace v rozsahu dle stavebního zákona a jeho prováděcích výhlášek
 • koordinace s úřady, správci inženýrských sítí, vč. zajištění jejich vyjádření k dokumentaci
 • v případě developerských záměrů zpracování prodejní dokumentace
 • prováděcí dokumentace, výkazy výměr
 • spolupráce při výběru dodavatele stavby
 • vedení projektu, řízení nákladů
 • autorský dozor na stavbě, klientské změny
 • dokumentace skutečného stavu jako podklad ke kolaudaci

Mluvíme plynně anglicky i v odborné rovině, umíme vést pracovní jednání a koresponcenci v tomto jazyce. Domluvíme se též rusky.